• עדכון בנושא הקורונה

    לקוחות יקרים, בשל המצב הנוכחי והתקנות אנו עוברים לפעול במצב חירום, מרכז שירות הוא מפעל חיוני לשעת חירום כהגדרתו בחוק,אנו מציעים שירות שינוע אל מרכז השירות ללא עלות באזור באר שבע, כמו כן אנו מציעים שינוע ללא תשלום ממרכז השירות על מנת למנוע המתנה במרכז השירות, יתכנו עיכובים ולוחות הזמנים לביצוע יתארכו, איתכם הסליחה, לתאום ופרטים נוספים 08-6900417, מרכז שירות ש.ר.ד.

  • שירותים חדשים במרכז השירות ש.ר.ד

    שירות חדש במרכז השירות 

  • מוצרים חדשים במרכז השירות ש.ר.ד

    מוצרים חדשים במרכז השירות ש.ר.ד

  • חדש במרכז השירות